Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023
Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη σχετική Εγκύκλιο που αφορά στην Προσέλκυση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005).