Προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024
Προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.