Πανελλαδικές Εξετάσεις - Ορισμός εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023
Πανελλαδικές Εξετάσεις - Ορισμός εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ψηφιακά τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) που αφορούν στον Ορισμό των εξεταστικών κέντρων για τα Ειδικά μαθήματα. 

Πιο συγκεκριμένα:

α) «Ορισμός εξεταστικών κέντρων για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών έτους 2023». (Ως εξεταστικό κέντρο για τη «Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης» ορίζεται το 4ο ΓΕΛ. Ν. Σμύρνης, Μηδείας 2, Ν. Σμύρνη, τηλ. 2109334376)

β) «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και κατανομή υποψηφίων, έτους 2023»

γ) «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023» (Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Γαλλικά, Αρμονία, Έλεγχος Μουσικών ακουστικών ικανοτήτων, Ιταλικά, Ισπανικά)