Οι σταυροφορίες μέσω...ζαχαροπλαστικής

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023
Οι σταυροφορίες μέσω...ζαχαροπλαστικής

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας της Β' Λυκείου προσεγγίσαμε το κεφάλαιο των Σταυροφοριών με ομαδοσυνεργατικές και διαθεματικές εργασίες. Μια ομάδα μαθητριών επέλεξε να αποδώσει το ιστορικό φαινόμενο με ζαχαροπλαστική! Αφού παρουσίασαν στην τάξη τα γεγονότα που τις οδήγησαν σε αυτήν τη δημιουργία, κέρασαν τους συμμαθητές τους οι οποίοι άκουγαν την ιστορική αφήγηση ενώ  γεύονταν τα νόστιμα δημιουργήματα!