Η εβδομάδα μας στο Νηπιαγωγείο και τον Παιδικό Σταθμό! (23/1-27/1)

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023
Η εβδομάδα μας στο Νηπιαγωγείο και τον Παιδικό Σταθμό! (23/1-27/1)


Αυτήν την εβδομάδα στο Νηπιαγωγείο, σε συνέχεια της συζήτησης μας για το περιβάλλον, εξηγήσαμε τι είναι ανακύκλωση, ποια υλικά ανακυκλώνονται και μέσα από τις προϋπάρχουσες εμπειρίες των παιδιών, αλλά και διάφορες δράσεις, συμφωνήσαμε για την αναγκαιότητά της. Μαζέψαμε με το beebot, το ρομποτάκι, ανακυκλώσιμα υλικά και μετρήσαμε αποστάσεις με άτυπες μονάδες μέτρησης!
Αντίστοιχα, στον Παιδικό Σταθμό "ταξιδέψαμε" μέχρι το διάστημα, γνωρίσαμε το Ηλιακό σύστημα και μέσα από πειραματισμούς παρατηρήσαμε πώς η μέρα διαδέχεται τη νύχτα!