Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων 2024

Τετάρτη, 22 May 2024
Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων 2024

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναφορικά με: 

α) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ).
β) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.