Συνάντηση του προέδρου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με τον Μαριανό Οργανισμό και το Συμβούλιο Διεύθυνσης της Λεοντείου Σχολής Αθηνών

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023
Συνάντηση του προέδρου της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με τον Μαριανό Οργανισμό και το Συμβούλιο Διεύθυνσης της Λεοντείου Σχολής Αθηνών

Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 ο  Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, κ. Γιώργος Χριστόπουλος επισκέφτηκε το εκπαιδευτήριό μας και συναντήθηκε με τον Μαριανό Οργανισμό και το Συμβούλιο Διεύθυνσης της Λεοντείου Σχολής Αθηνών.

Μετά την ξενάγηση στους χώρους του σχολείου μας και στο Μουσείο Μαριανών Αδελφών και Λεοντείων Σχολών συζητήθηκαν περαιτέρω προοπτικές συνεργασίας, με στόχο τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας.
Η καλή συνεργασία που υπήρχε και υπάρχει πάντοτε με την Ομοσπονδία συμβάλλει στην περαιτέρω εξέλιξη των συναδέλφων καθώς και στη διατήρηση του καλού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον.