Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Σκοποβολής των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σχολικού έτους 2023-2024

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) σε συνεργασία με τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.)
Προκηρύσσει
τους Πανελλήνιους Αγώνες Σκοποβολής μαθητών και μαθητριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2023-2024. Η διοργάνωση των ανωτέρω αγώνων ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.) και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024, στο κλειστό πεδίο βολής 10μ. του Εθνικού Σκοπευτηρίου Βύρωνα Αττικής.