Κατανομή υποψηφίων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας στα Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) έτους 2024

Σάββατο, 6 Απριλίου 2024

Κατανομή των υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικών Λυκείων (Γ.Ε.Λ.) έτους 2024 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας

Δείτε το συνημμένο