Πρόγραμμα Μαϊου 2023

Thursday, 4 May 2023
Πρόγραμμα Μαϊου 2023

«Η Παναγία είναι για εμάς πρότυπο απλότητας και εργατικότητας. Δίπλα σε εκείνη και στον Ιωσήφ, ο Ιησούς μαθαίνει να συνάπτει διαπροσωπικές σχέσεις, να βλέπει τον κόσμο, να ανακαλύπτει την κλήση Του. Όπως εκείνη, ευαγγελίζουμε και διαπαιδαγωγούμε με την παρουσία μας. Στην οικογένειά μας, στον χώρο της εργασίας μας, συναντώντας φίλους και γείτονες, καθιστούμε ορατό το μητρικό πρόσωπο της Εκκλησίας με τον τρόπο της Παναγίας.»

Συγκεντρωμένοι γύρω από το ίδιο τραπέζι, παρ. 111»

Διαβάστε το πρόγραμμα.