Πανελλαδικές Εξετάσεις - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση στις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Thursday, 30 November 2023
Πανελλαδικές Εξετάσεις - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση στις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο εξέτασης και την υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.