Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2024

Thursday, 30 November 2023
Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2024

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ του έτους 2024, καθώς και τις οδηγίες για την αίτηση.