Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή σε Σχολές Λιμενικού, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικού Σχολές Αστυνομίας

Monday, 20 November 2023
Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή σε Σχολές Λιμενικού, Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικού Σχολές Αστυνομίας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο που αφορά στη Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024