Γαλλική γλώσσα, η πρώτη ξένη γλώσσα στο σχολείο μας!

Γαλλική γλώσσα, η πρώτη ξένη γλώσσα στο σχολείο μας!

  • Στην Α΄ Λυκείου, η Γαλλική Γλώσσα διδάσκεται 5 ώρες την εβδομάδα, έχοντας ως στόχο οι μαθητές/-τριές μας να αποκτήσουν το δίπλωμα  Sorbonne C1 ή το DALF C1
  • Στη Β΄ Λυκείου η Γαλλική Γλώσσα διδάσκεται επί 5 ώρες την εβδομάδα, έχοντας ως στόχο οι μαθητές/-τριές μας να αποκτήσουν το δίπλωμα Sorbonne C2 ή το DALF C2.

Αγγλική γλώσσα

  •  Α΄ Λυκείου: Οι μαθητές/-τριές μας προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης επιπέδου Γ2 (Proficient User – Proficiency).
  •  B΄ Λυκείου: Οι μαθητές/-τριες προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης IELTS, που είναι προαπαιτούμενες για την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.  
  •  Γ΄ Λυκείου: Οι μαθητές/-τριες συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την απόκτηση της πιστοποίησης IELTS, καθώς και  για την Πανελλαδική Εξέταση στο Ειδικό Μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας. 
Αγγλική γλώσσα

Read Also

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

READ MORE
Όμιλοι

Όμιλοι

READ MORE
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

READ MORE
Η ομάδα μας

Η ομάδα μας

READ MORE